Bruksvilkår

BRUKSVILKÅR for Drammen Bysykler

Last ned Bruksvilkår for Drammen bysykler (pdf)

 

Gjelder fra 1. januar 2018

 

1 INTRODUKSJON

Takk for at du velger Drammen Bysykler. Siden du har kjøpt et abonnement fra Drammen Bysykler og registrert deg for å bruke Drammen Bysykler, har du inngått en bindende avtale med Clear Channel Norge AS («Clear Channel»). Avtalens vilkår og betingelser for bruk av Drammen Bysykler er beskrevet i dette dokumentet.

Drammen Bysykler er et lånesystem for sykler. For å kunne låne sykler fra Drammen Bysykler, må følgende betingelser oppfylles.

Din kontrakt med oss inkluderer bruksvilkårene som beskrives i både dette dokumentet og det separate dokumentet Clear Channels personvernerklæring. Begge disse dokumentene er også tilgjengelige på Drammen Bysyklers nettsted. Ved å bruke Drammen Bysykler bekrefter du at du har lest og forstått avtalen som beskrevet i bruksvilkårene og personvernerklæringen, at du godtar avtalen og at du går med på å være bundet av den. Hvis du ikke godtar avtalen og ikke er villig til å være bundet av (eller ikke kan overholde) avtalen, kan du ikke bruke Drammen Bysykler.

Les bruksvilkårene og personvernerklæringen nøye. De inneholder viktig informasjon om Drammen Bysykler og om betalinger og avgifter du kan bli fakturert for. Informasjonen inneholder også detaljer om administreringen av fremtidige endringer i bruksvilkår, automatiske fornyelser, ansvarsbegrensninger og informasjon om personvern.

De fleste av opplysningene du oppgir når du registrerer deg kan endres eller korrigeres ved å logge inn på «Mine sider» på Drammen Bysyklers nettsted.

 

2 DINE RETTIGHETER

Et abonnement hos Drammen Bysykler gir deg rett til å låne én (1) leiesykkel i Drammen i en begrenset periode i åpningstidene. Du kan låne en sykkel så mange ganger du vil så lenge abonnementet varer, men for hver gang har du kun rett til å bruke sykkelen i maksimum tre (3) timer.

 

3 ENDRINGER I AVTALEN

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i avtalen ved behov. Når vi gjør viktige endringer i avtalen, gir vi deg tydelig beskjed basert på hva som er passende for omstendighetene, f.eks. ved å publisere på Drammen Bysykler-nettstedet eller ved å sende deg en e-post. I visse tilfeller vil vi gi deg beskjed på forhånd, og om du fortsetter å bruke Drammen Bysykler, samtykker du til endringene. Derfor ber vi deg om å lese alle meldinger nøye.

Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke Drammen Bysykler i henhold til den nye versjonen av avtalen, kan du avslutte abonnementet hos Drammen Bysykler ved å kontakte oss.

 

4 BRUK AV Drammen Bysykler

For å bruke Drammen Bysykler og få tilgang til leiesykler, må du (1) være 18 år eller eldre, (2) ha rett til å inngå en bindende avtale med oss og ikke være forhindret i å gjøre dette på grunn av gjeldende lover. Du lover også at all informasjon du gir til Clear Channel i registreringsprosessen er sann, korrekt og fullstendig, og at du går med på å sørge for at den er oppdatert.

4.1 VÅRE TJENESTER OG ABONNEMENTER

Clear Channel tilbyr leiesykler som kan brukes sesongmessig i Drammen. Du må ha et abonnement for sesongen for å låne en av syklene.

4.2 Drammen Bysykler KORT

Abonnementet ditt er knyttet til et spesielt Drammen Bysykler-kort. Dette kortet kan brukes til å låne en sykkel på hvilken som helst av våre stasjoner. Du kan bruke det samme Drammen Bysykler-kortet på nytt hver gang du fornyer abonnementet.

 

5 RETNINGSLINJER FOR BRUKERE

  • Du er ansvarlig for å følge alle gjeldende trafikkregler. Det er også ditt ansvar hvis du skader deg selv, andre eller eiendom når du låner en sykkel.
  • Du er selv ansvarlig for sykkelen og sykkelkortet til de offisielt returneres til oss. Du kan kun låne én (1) sykkel om gangen på kortet. Mistede eller stjålne kort må rapporteres til vår kundeservice umiddelbart. Hvis du ikke gir oss beskjed eller hvis du gir oss beskjed etter at kortet har blitt misbrukt, vil vi holde deg ansvarlig for misbruket. Et mistet kort erstattes mot et gebyr. For regler om kjøp på internett, se klausul 8 om betalinger, avbestillinger og angrerett.
  • Du kan låne sykkelen i maksimum tre (3) timer om gangen i åpningstidene for utlån. Hvis du ikke returnerer sykkelen i tide, vil du få en prikk ved siden av navnet/abonnementet ditt i systemet. Når du har fått tre (3) prikker, kan Clear Channel blokkere din tilgang til tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å sende deg en påminnelse på e-post hvis sykkelen ikke returneres.
  • Returner sykkelen til en Drammen Bysykler-stasjon og rapporter eventuelle skader til oss via vår gratis app eller ved å ringe vår kundeservice på tlf. 23 89 88 14. Når du returnerer sykkelen, må du sørge for at den returneres på rett måte. Lyset i låsen skifter fra grønt til rødt og sykkelen låses.
  • Hvis sykkelen parkeres/låses utenfor en av våre sykkelstasjoner, er kortinnehaveren selv ansvarlig for dette. Dersom du mister sykkelen eller hvis den blir stjålet, må du rapportere dette til kundeservice umiddelbart. Du er pålagt å samarbeide med Clear Channel dersom det er behov for politirapporter. Hvis sykkelen blir stjålet eller skadet, er du pålagt å kompensere Clear Channel for eventuelle reparasjoner eller for tyveri med opptil 3600 NOK (inkl. mva), og Clear Channel har rett til å blokkere din tilgang til tjenesten. Clear Channel fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår i forbindelse med din bruk av leiesykkelen. Denne fraskrivelsen gjelder ikke hvis skaden oppsto på grunn av grov uaktsomhet fra Clear Channel sin side.
  • Vi ønsker å informere deg om endringer i tjenesten, utføre markedsforskning og gi deg en påminnelse når det er på tide å fornye kortet, enten via e-post, telefon eller brev. Vi vil selvfølgelig ikke oppgi din informasjon til en tredjepart.

 

6 BEGRENSNINGER OG ENDRINGER I TJENESTEN

Clear Channel vil gjøre en innsats for å sørge for at sykler fra Drammen Bysykler er tilgjengelige for bruk til alle tider i sesongen. Imidlertid kan tekniske komplikasjoner eller vedlikehold til tider resultere i et midlertidig avbrudd i systemet. Clear Channel forbeholder seg retten til, til enhver tid, å endre eller oppheve operasjoner innen Drammen Bysykler-tjenesten, med eller uten forvarsel. Når du inngår denne avtalen, forstår, bekrefter og samtykker du i at Clear Channel derfor ikke er ansvarlige overfor deg for avbrudd, opphør eller endringer i Drammen Bysykler-tjenesten.

Hvis du har forhåndsbetalt et abonnement som Clear Channel har avsluttet permanent før sluttdatoen for den forhåndsbetalte perioden (som definert i avsnittet om betalinger, avbestillinger og angrerett), vil Clear Channel kompensere deg for den forhåndsbetalte perioden etter avsluttingen.

Dette avsnittet gjelder i den grad det er tillatt i henhold til norsk lov.

 

7 KUNDESERVICE

Hvis du har spørsmål om kontoen eller betalingene dine («kundeservice-problemer»), kan du kontakte vår kundeservice ved hjelp av en av kontaktkanalene du finner under «Kontakt» på nettstedet vår. Vi svarer på alle spørsmål så raskt som mulig, men vi kan ikke garantere et svar innen en gitt tid.

 

8 BETALINGER, AVBESTILLINGER OG ANGRERETT

Du må registrere et kredittkort for å bruke Drammen Bysykler. Vi må ha et gyldig kredittkort registrert i tilfelle det skulle oppstå noen form for misbruk av syklene eller systemet samt av sikkerhetsårsaker.

Abonnementer kan kjøpes med forhåndsbetaling, som gir deg tilgang til Drammen Bysykler i en gitt tidsperiode («den forhåndsbetalte perioden»). Avtalen vil være gyldig for deg frem til den avsluttes av deg eller Clear Channel.

Når du registrerer deg for et abonnement, får du tilgang til sykler fra Drammen Bysykler og samtykker i at abonnementet starter første gang du bruker det (med unntak av kort som sendes til deg i posten). For abonnementer som er knyttet til et kort som sendes til deg i posten, begynner abonnementperioden den datoen kortet aktiveres eller det blir automatisk aktivert innen 30 dager etter registrering.

Når du registrerer deg for et abonnement via Drammen Bysykler-nettstedet, og såfremt du ikke har begynt å bruke tjenesten, har du som bruker rett til å avslutte avtalen ved å gi beskjed til Clear Channel senest fjorten (14) dager etter at du har signert avtalen («angrefristperioden»). Denne retten er ugyldig hvis du begynner å bruke tjenesten i angrefristperioden. Du må betale porto for retur i henhold til postens priser for kortet. Angrefristen gjelder ikke leveringer som ikke hentes. Kortet som returneres må være ubrukt og uskadet. Hvis du benytter deg av angreretten, vil Clear Channel refundere beløpet du betalte til Clear Channel innen tretti (30) dager. Perioden beregnes fra datoen Clear Channel mottok din melding om at du vil trekke deg fra avtalen.

Hvis du vil få full refusjon for alle gebyrer du har betalt før angrefristperioden er over, må du kontakte kundeservice.

Merk at hvis du kansellerer betalingen eller abonnementet og/eller avslutter avtalen (1) hvis du har brukt Drammen Bysykler i angrefristperioden, eller (2) etter angrefristperioden (hvis aktuelt), eller (3) hvis tjenesten har blitt opphevet av Clear Channel på grunn av misbruk, vil vi ikke refundere abonnementsgebyrer som allerede har blitt betalt til oss.

Clear Channel kan endre prisen på abonnementet, og vil informere deg om prisendringer på forhånd og, hvis passende, hvordan du anerkjenner og godtar disse endringene. Du godtar den nye prisen ved å fornye ditt abonnement på Drammen Bysykler-tjenesten etter prisendringen har trådt i kraft. Hvis du ikke vil godta prisendringen, har du rett til å avvise endringen ved å avslutte ditt abonnement via Drammen Bysykler-nettstedet. Derfor ber vi deg om å lese alle meldinger om prisendringer nøye.

Clear Channel har rett til å avslutte avtalen eller oppheve din tilgang til Drammen Bysykler til enhver tid, inkludert hvorvidt du har brukt eller er antatt å ha brukt Drammen Bysykler uten tillatelse, eller ikke har overholdt bruksvilkårene og personvernerklæringen. Hvis du eller Clear Channel avslutter avtalen, eller hvis Clear Channel sperrer din tilgang til Drammen Bysykler, godtar du at Clear Channel, i den grad det er tillatt i henhold til norsk lov, ikke har noe ansvar eller forpliktelser overfor deg og at Clear Channel ikke vil kompensere deg for noe beløp du allerede har betalt.

Hvis du vil vite hvordan du kan avslutte ditt Drammen Bysykler-abonnement, kan du kontakte vår kundeservice via en av kontaktkanalene du finner der det står «Om oss» på nettstedet. Du kan avslutte avtalen når som helst via «Mine sider» på Drammen Bysykler-nettstedet eller ved å skrive til vår kundeservice.

Dette avsnittet gjelder i den grad det er tillatt i henhold til norsk lov.

 

9 GARANTI OG FRASKRIVELSE

Vi prøver å levere en så god tjeneste som mulig, men likevel forstår og godtar du at Drammen Bysykler tilbys «som den er» og «som tilgjengelig», uten noen uttrykte eller implisitte garantier eller løfter om tilstanden. Du bruker Drammen Bysykler på egen risiko. I samsvar med det som er tillatt i henhold til norsk lov, gir Clear Channel ingen løfter og fraskriver seg alle garantier om tilfredsstillende kvalitet, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

Det som nevnes i dette avsnittet, påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som kunde.

 

10 BEGRENSNINGER

I den grad det er tillatt i henhold til norsk lov, godtar du at hvis du har noen problemer eller er misfornøyd med Drammen Bysykler, er rettighetene dine begrenset til å oppheve bruken av sykler som tilbys av Drammen Bysykler.
 

Ansvarlig for personlig data:
Clear Channel Norge AS
Schweigaards Gate 16, 0191 Oslo, Norge
Selskapets organisasjonsnummer: 976 227 891